ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΗ «Ομάδα Θεοδωράκη» που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, στελεχώνεται από τους Γεώργιο Θεοδωράκη, Αριστοτέλη Θεοδωράκη, Γεώργιο Καμπουράκη, Ευαγγελία Θεοδωράκη και Ιωάννη Θεοδωράκη.


Κύριες ασχολίες της αποτελούν ο κλάδος των κατασκευών, του real estate, των μελετών, της ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, αιολικά, βιομάζα ...), καθώς και άλλοι τομείς της οικονομίας και διαθέτει όλο το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό για τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.


Έχει ασχοληθεί επιχειρηματικά και αποκλειστικά για λογαριασμό της με το χώρο του real estate και των ακινήτων έχοντας συγκεντρώσει ακίνητα και οικόπεδα σε σημεία κατάλληλα για πολλές χρήσεις όπως ιδιωτικές πολεοδομήσεις οικισμών, ανέγερση κτιρίων, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κ.α.


Από το 2006 επένδυσε στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αρχικά στα Φωτοβολταϊκά, συμμετέχοντας με σημαντικό ποσοστό και κατασκευάζοντας 10 σταθμούς παραγωγής στη Ν. Κρήτη.


Στη συνέχεια ίδρυσε εταιρεία με την επωνυμία Α-Ήλιος ΕΠΕ, αυτή τη φορά με καθαρά ενεργειακό - επενδυτικό προσανατολισμό, η οποία κατασκεύασε 8 ΦΒ σταθμούς για λογαριασμό της επενδυτικής ομάδας.


Ακολούθως ίδρυσε άλλες 7 Ομόρρυθμες Εταιρείες, οι οποίες φέρουν στο ενεργητικό τους αιτήσεις για αδειοδότηση 23 MWp σε Φωτοβολταϊκά στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και 14 MWp σε Ηλιοθερμικούς σταθμούς στην Κρήτη.


Εν κατακλείδι, η «Ομάδα Θεοδωράκη», αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες από τη διερεύνηση του διαθέσιμου ενεργειακού δυναμικού (ηλιακού, αιολικού, κ.α.), τον εντοπισμό της θέσης εγκατάστασης, τη μελέτη και το σχεδιασμό, την αδειοδότηση ή την αξιολόγηση αδειών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης έως και την κατασκευή.


Επιπλέον, εποπτεύει τη λειτουργία, διενεργεί τη συντήρηση, αλλά εξετάζει και την εμπορική εκμετάλλευση των μονάδων που υλοποιεί.


Βασικά εταιρικά σχήματα που έχει χρησιμοποιήσει είναι οι εταιρείες «Α-ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ», « Ι&Γ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΟΕ», «Ι&Ε ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΟΕ» και «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».